Naslov/Header

Dobrodošli na Blog horarne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Ovaj Blog je posvećen veštini horarne astrologije koja je predstavljena u astrološkom stvaralaštvu i delima starih majstora horarne astrologije među kojima se posebno ističu: Klaudije Galen, Ibn Sahl, Mašalah, Ibn Ezra, Gvido Bonati, Ričard Sonders, Džon Gadburi i Vilijam Lili. Na ovom Blogu možete čitati tekstove o različitim temama iz oblasti horarne astrologije, kao i interesantne primere horarnih horoskopa iz prakse astrologa. Ukoliko ste zainteresovani i za teme iz oblasti natalne, elekcione i mundane astrologije, pozivamo vas da posetite Blog tradicionalne astrologije.

22 May 2010

Astrologija prostog pogleda (astrologija nebeskih znamenja u starom Vavilonu)

Davno pre nastanka solarnog Zodijaka, tokom II milenijuma p.n.e. vavilonski mag-sveštenik svakodnevno je tumačio nebeska znamenja samo na osnovu utiska koji bi na njega ostavljali nebeski fenomeni. Oslobođen imperativa bilo kakve matematičke i astronomske računice mogao je da zaključuje samo na osnovu osećaja koji bi se javljao posle posmatranja neba. Jedino što je zapisivao bili su fenomeni boja oreola Sunca, Meseca i pet planeta u vreme njihovih helijačkih stanica. U to vreme dan je počinjao zalaskom Sunca, a noći je pripadala prva polovina dana u skladu sa primarnom lunarnom astrologijom davnih vremena. Tek 1000 godina kasnije Sunce dobija primat kada se njegovoj prividnoj putanji dodeljuje centralna uloga u astrološkom predmetu (pojava solarnog Zodijaka).19 February 2010

Lunarni princip u medicinskim horarnim kartama

Mesec, jedina konstanta u svim vrstama horarnih karti, od najvećeg je značaja u medicinskim horarnim pitanjima, kako u najranijim vremenima horarne astrologije, tako i u vremenu njenog punog procvata u XVII veku. U klasičnim dekumbiturama ovog perioda akcenat se stavljao na poređenje mesečevih pozicija sa radikalnim faktorima karte na svakih 22,5 stepeni longitude u progresu, odnosno, na svakom stepenu promene njegove svetlosti u kretanju kroz Zodijak. Heksakaidekahedroni, ili šesnaest lunarnih figura, nastale su podelom zodijačkog kruga na 16 delova. Ptolomej ovo naziva "zaokretima" Meseca koji predstavljaju kvartilne tačke u odnosu na čvornu osu. Te tačke zajedno čine tetragon gde prvi pripada mladom Mesecu, a ostala tri trima ostalim lunarnim fazama. Iz ovih lunarnih tetragona izvedena je i metoda "horoskopa 16 kuća dekumbiture". U suštini, 22,5 stepeni predstavljaju stepene četvrtina pojedinačnih lunarnih faza. Stepeni aphesisa ili athezijski stepeni predstavljaju još jednu zodijačku kvalifikaciju lunarne simbolike. Ovi stepeni predstavljaju luk produžavanja Meseca u odnosu na Sunce prema njegovim fazama i polufazama, odnosno, stepenima uvećanja, umanjenja i svake promene njegove svetlosti i sjaja. Ti stepeni su: egzaktna konjunkcija sa Suncem (tamni Mese), zatim 12, 45, 90, 135, 168, 180, 192, 225, 270, 315 i 348 stepeni od pozicije Sunca. U praksi, kada se neka planeta, tačka ili ugao nađu na ovim stepenima smatra se da je taj faktor, na neki način, naglešen jer ovi stepeni imaju istu simboliku kao bliski aspekt sa Mesecom. Stepeni u fazama rasta Meseca su daleko snažniji od padajućih stepeni posle punog Meseca po prirodi stvari, ali svi ovi stepeni obeležavaju i ojačavaju svaki faktor sa kojim su u vezi. U horarnim kartama jedan ovakav stepen može ukazati na promenu ili prekretnicu u nekoj situaciji.
Vavilonsko nasleđe lunarne astrologije prilično je zastupljeno i kod srednjevekovnih Arapa poput Al Birunija i Abu Mašara. Prvobitna upotreba lunarne astrologije bila je u kalendarske svrhe pa se jedan mesec mogao deliti na više načina, a dva najčešća bili su podele na četiri, odnosno, tri dela. Danas, nama bliska četvorodelna podela jeste 28-dnevni mesec. 27, odnosno, 28 zvezdanih skupina kroz koje Mesec prolazi u svom sideričkom ciklusu od 27,5 dana, danas su nam poznate kao lunarne manzile (lunarne kuće, zastanci). Iako originalno vezane za sideralni zodijak lunarne kuće su vremenom dobile fiksno mesto u tropskom Zodijaku. Lunarni Zodijak originalno je izveden iz sfere fiksnih zvezda prema prosečnom, dnevnom mesečevom kretanju od 12 stepeni i 51 lučnih minuta nebeskog kruga. Jedan broj ovih lunarnih stepeni pokazali su se značajnim u medicinskim horarnim pitanjima. Tako recimo, Al Šaratan, prva lunarna kuća, jeste stepen malefične simbolike koji u horarnim medicinskim kartama ukazuje na teška ugrožavanja telesnog integriteta usled povreda nanetih oštrim predmetom, hladnim i vatrenim oružjem ili usled dejstva vatre. Ukoliko se Mesec ili primarni signifikator obolelog nađe na 1.stepenu Ovna, njegova će snaga biti znatno oslabljena. Druga lunarna kuća Al Butani sa početkom na 13.stepenu Ovna može biti znak stomačnih i crevnih bolesti. Malefično značenje ima i šesta lunarna manzila Al Hanah koja ukazuje na veoma tešku bolest ukoliko se Mesec ili primarni signifikator obolelog nađe na 5.stepenu Blizanaca. Osma lunarna kuća Al Natrah, sa početkom na stepenu letnjeg tropika (1.stepen Raka) simbolizuje hospitalizaciju obolelog. Takođe, loš je znak u pitanjima koja se odnose na oči i vid. Deseta mesečeva stanica Al Džaba s početkom na 26. stepenu Raka izuzetno je loša i ukazuje na teže disbalanse u pravcu flegmatičnog humora (vodenog elementa). Naglašena je kod ljudi sa ekstra senzornim sposobnostima kao i u slučaju osoba sa psihickim problemima. 11. lunarna kuća Al Zubrah jedna je od najbenefičnijih u horarnim medicinskim kartama ukoliko je oboleli na koga se pitanje odnosi muškarac, ali ima suprotno, malefično značenje u slučaju žena. Ova kuća počinje na 9. stepenu znaka Lava. 18. lunarna manzila Al Kalb na 9. stepenu Škorpije ukazuje na bolesti srca ili mozga ukoliko se Mesec ili primarni signifkator nađu na ovom stepenu u horarnoj karti. 23. lunarna stanica Al Bulah na 13. stepenu Jarca znak je brzog oporavka obolelog zbog srećnog izbora tretmana i leka ukoliko se na ovom stepenu nađu Mesec, signifikator obolelog ili signifikator lekara, odnosno, signifikator leka i tretmana. Naredna u sledu, 24. lunarna manzila Al Sad na 26. stepenu Jarca je jedna od najmalefičnijih. 25. Mesečeva stanica Al Ahbijah vrlo je slična u značenju Al Bulah manzile jer simbolizuje dobrog lekara i dobar i uspešan medicinski tretman. Nalazi se na 9.stepenu Vodolije. Poslednja lunarna kuća Al Batan koja, počinje na 18. stepenu Riba, ima izrazito malefičnu simboliku u medicinskim horarnim pitanjima.

Autor: Nataša Karalić Koprivica
astro.natasakaralic@gmail.com

06 February 2010

Jatromatematičke dekumbiture (rana pravila medicinskih horarnih pitanja)

Za razliku od dekumbitura (medicinskih horarnih karti) koje su najviše afirmisali engleski astrolozi XVII veka, poput Nikolasa Kalpepera, Ričarda Sondersa i Vilijema Lilija, Dorotejeve jatromatematičke karte bolesti ističu se po specifičnosti mundanog lociranja bolesnika i lekara u karti koja se mogla praviti za trenutak početka pregleda i uspostavljanja dijagnoze, početka tretmana, prvog susreta između lekara i obolele osobe, vesti kada je lekar čuo za bolest itd. Za razliku od engleske škole XVII veka, ova prva pravila lekare, koji su neretko u isto vreme bili i astrolozi, smeštaju u I mundano polje, a obolelog u X. Ovakvo horoskopsko lociranje najverovatnije je posledica logičkog sagledavanja uloge lekara kao aktivne i činjenice da njegovo medicinsko znanje i veštine, na neki način, drže sudbinu bolesnika u njegovim rukama. Vrh horoskopske karte dodeljuje se bolesniku jer je on predmet pitanja i cilj lekarove akcije (neposredna veza ascendenta i zenita). U VII kući se traga za uzrokom bolesti i disbalansom telesnih humora jer je zapadna tačka prirodna pozicija mesečeve vladavine prema haldejskom planetarnom sledu. Što dalje idemo u astrološku prošlost više se susrećemo sa simboličkom vezom između luminara noći i tela, odnosno vitalnosti jer je Mesec najbliže nebesko telo Zemlji i prvi koji je odvaja od viših planetarnih sfera supralunarnog kosmosa. Iz istog razloga se i tačka fortune, tačka lunarne simbolike, kod nekih antičkih autora povezuje sa otelotvorenom dušom, zbog čega joj se dodeljuje uloga alternativnog ascendenta, dok tačka duha, solarna tačka, simbolizuje nematerijalnu vertikalu koja čoveka povezuje sa izvanvremenskim i transcedentnim sferama. Zbog toga tačka duha, za razliku od fortune, ne igra značajnu ulogu u pitanjima zdravlja i vitalnosti. Zapadni horizont se dovodi u vezu sa bolešću i zato što je to tačka horizonta u kojoj Sunce zalazi i gubi snagu (vidljivost) diurnalne vladavine simbolizujući gubitak vitalnosti i kraj života čiji se početak nalazi na istočnoj strani. Poslednja, četvrta, kardinalna mundana tačka, imum coeli ili nadir, u zavisnosti od mundanog sistema, dodeljivana je krajnjem ishodu stvari, odnosno oporavku ili smrti bolesnika. U skladu sa ovim opštim odrednicama, ukoliko se u karti benefici nađu u VII kući, verovalo se da će se bolesnik brzo oporaviti bez dugotrajnog i ozbiljnog tretmana. Ukoliko je, međutim, takav benefik aflikovan malefikom u znaku I mundane kuće, to je znak da lekar ugrožava bolesnika koji bi se oporavio da se isti nije upleo u tretman i lečenje.

Ako je Mesec izašao iz aspekta sa benefikom u trenutku postavljanja pitanja ili početka pregleda, to je pozitivan znak oporavka. Separacija sa Marsom je znak visoke temperature, agonije ili hirurške intervencije koja se mora preduzeti, ali i znak amputacije i ožiljaka nanetih usled medicinskog tretmana. Vrlo je loše ukoliko se Mesec nađe u separaciji od Marsa, u rastu posle prvog krešenda (treći dan od poslednjeg konjunkcijskog sizigijuma) sve do punog Meseca, uključujući i ovu fazu. Bolje je ako pada iz aspekta sa Marsom. Separacija sa Saturnom označava dugotrajnu i tešku bolest pa bi stvar valjalo dodatno tumačiti u kontekstu stanja meridijanske ose. Dodatni otežavajući faktor je ako se Mesec u rastu nađe u fiksnom znaku ispod horizonta. Sunce ispod horizonta, jednako tako, nije srećan znak.

Kartu bolesti bi trebalo uporediti sa bolesnikovim natalom. Ako u tom poređenju Mesec padne u znak u kome u natalu stoji jedan od malefika, ili vladar VI kuće, ili je Mesec horarne karte u VI kući natala, prognoza neće biti dobra. Na težinu bolesti ukazaće i pozicija horarnog Meseca u natalnoj XII kući. Ako  Mesec padne u znak benefika natala ili je u aspektu sa njima, veruje se da će se bolesnik oporaviti. Bolest će biti dugotrajna i teška ukoliko Mesec napravi sinister kvadrat sa svojom natalnom pozicijom ili padne u znak koji u natalu okupira prvi vladar tripliciteta donjeg meridijana ili nadira, ukoliko je isti debilitiran, ili ugrožen mundanom ili aspektnom pozicijom, ili pozicijom na malefičnoj nekretnici.

Provera toka bolesti vrši se kada Mesec prođe 10 i 40 stepeni od svoje osnovne pozicije i ovde treba pogledati njegove aspekte sa ostalim faktorima karte, ali i sa tranzitnim faktorima u realnom vremenu jednako. Ukoliko na tim pozicijama dođe u kontakt sa beneficima, bolesnik će se oporaviti, ali ako su na tom mestu ostvareni kontakti sa maleficima, to je vrlo loš znak koji ukazuje na smrt.

Hirurške intervencije ne bi trebalo preduzimati kada ascendent i Mesec padaju u znak Bika, Device, Jarca ili Riba, kada je Mesec blizu Sunca ili 180 stepeni od njega, ukoliko malefici aspektuju znak I kuće ili Mesec za vreme kada je početak operacije planiran. Dobro je ako Mesec opada u fazama, ali je dovoljno daleko od Sunca, bar jedan znak, kada malefici zodijački slede Mesec, a Venera i Jupiter prave asepkt sa ascendentom ili Mesecom karte početka operacije. Mesec i ascendent operacije ne treba da padaju u onaj znak koji se dovodi u vezu sa delom tela na kojem se hirurški zahvat izvodi.

Loše će biti i ako Mesec raste na epiciklu (Ptolomejev geometrijski model koji je služio za objašnjenje varijacija u brzini, pravcu kretanja i udaljenosti luminara i planeta na osnovu kretanja zamišljenih planetarnih krugova unutar većeg, referentnog, kruga koji se naziva deferent) u istom znaku u kojem leže Sunce ili Mars jatromatematičke karte. Ovo je siguran znak smrti koja će, verovatno, nastupiti kada ovaj luminar dođe u kvadrat ili opoziciju sa svojom osnovnom pozicijom.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

28 January 2010

Rađanje horarnog pitanja

"Astrologija ispitivanja, takođe poznata kao horarna astrologija, jeste izučavanje načina odgovaranja na specifično pitanje kroz proučavanje i tumačenje horoskopske karte napravljene za momenat kada je pitanje postavljeno astrologu" - Kris Brenan (Chris Brennan)

Dejvid Pingri (1933-2005), jedan od najeminentnijih američkih istoričara antičke nauke i najznačajniji prevodilac klasičnih astroloških dela, par godina posle objavljivanja Dorotejevog dela, objavio je i prevod sa komentarima još jednog važnog astrološkog dela poznatog pod nazivom "Yavanajataka of Sphujidhvaja". Reč je o sanskritskom astrološkom tekstu čiji naslov u prevodu znači "Horoskopi Grka", napisanom negde oko 270. godine n.e. Zasnovan je na proznom prevodu jednog grčkog teksta o horoskopskoj astrologiji, verovatno napisanom u helenskom Egiptu nekih stotinjak godina ranije. Na sanskrit ga je preveo izvesni autor poznat pod nadimkom Yavanesvara, što u prevodu znači "Gospodar Grka". Pingri je bio uveren da je ovaj tekst inicijalna tačka iz koje je grčka katarhai astrologija počela da se transformiše u horarnu. Astrološka materija koju je Pingri definisao kao astrologiju ispitivanja, i koja je predstavljena u pomenutom delu, bila je rudimentarna i siromašna u poređenju sa razvijenom horarnom astrologijom islamske epohe čiji su najznačajniji predstavnici, svakako, Masha'allah i Al Biruni.

Konsultacija sa astrologom, prema uputstvima ovog dela, počinje onog trenutka kada klijent "priđe" astrologu. Fokus ovih Yavanajataka konsultacija nije bio na tumačenju direktnog pitanja, već na "pogađanju" klijentovih misli razmatranjem pozicija planeta, mundanih uglova, navamsi, dekana i ostalih relevantnih horoskopskih faktora. Tako, recimo, u delu se kaže: "Ako je Sunce na vrhu neba, on razmišlja o autoritetu, započinjanju kakvog poduhvata ili novcu od posla" ili "Ako je navamsa Ovna na ascendentu, on razmišlja o zemljištu ili zlatu zbog snage Marsa; ako je navamsa Bika, o stoki ili ženi".

Dakle, kao relevantno vreme u ovim sanskritskim protohorarnim kartama uzima se vreme "prilaska" klijenta astrologu ulaskom u prostoriju u kojoj se astrolog nalazi. Ova veza sa sanskritskom astrologijom savetovanja je, po Krisu Brenanu, mogući razlog zbog kojeg se u kasnijoj, zapadnoj horarnoj astrologiji, kao trenutak nastanka horarnog pitanja nije uzimalo vreme javljanja istog u mislima pitaoca, već vreme kada je pitanje bilo postavljeno astrologu sa specifičnim zahtevom za tumačenjem horarne karte. Pozniji astrolozi arapske i evropske horarne astrologije išli su još dalje u razumevanju ovog koncepta. Tako su, recimo, Masha'allah i Bonati, verovali da astrolog ne bi uopšte trebalo sam sebi da postavlja horarno pitanje, već da isto uvek uputi kolegi jer su smatrali da se uloge pitaoca i tumača pitanja ne mogu istovremeno steći u istoj osobi. Vilijam Lili se sa ovim nije slagao i verovao je da se u istoj osobi mogu steći uloge pitaoca i tumača.

Što se vremena horarne karte tiče, Gvido Bonati je rekao: "Moraš da odrediš tačno vreme što je hitnije moguće, bez ikakvog odlaganja čim reči izađu iz usta onog koji pita". Iz ovoga se jasno da zaključiti koje je vreme za postavljanje horarne karte on uzimao.

Koncept vremena i mesta astrologa zasniva se na ideji da se misli pitaoca sa nebeskim sferama mogu povezati jedino preko medijuma, tj. astrologa-tumača. Ovo astrologovo "posredovanje" je preduslov rađanja jednog horarnog pitanja bez  kojeg ono ne postoji kao takvo, već samo kao obično pitanje.

Vilijam Lili u II knjizi, XXVI poglavlja "Hrišćanske astrologije" (izdavač Branka Stamenković, Beograd, 2005), u naslovu "O vremenu prihvatanja bilo kog pitanja" kaže: "Nema sumnje da je pravo vreme prihvatanja bilo kog pitanja ono vreme kada pitač izrazi svoju želju astrologu, upravo taj trenutak vremena, po mom mišljenju treba prihvatiti. Jer, recimo, da mi je poslato ili dostavljeno neko pismo u kome je zahtev da razrešim neka pitanja; možda mi je pismo uručeno u tri sata nekog dana, ali usled nekih prilika, ja ga nisam pročitao do četiri ili pet sati kasnije; upravo onaj sat i minut sata kada ga otvorim i opazim namere pitača, jeste vreme za koje treba da napravim sliku i iz nje izvučem astrološki sud".

Danas, iz ne sasvim jasnih razloga, jedan broj onih koji pokušavaju da se bave horarnom astrologijom tvrde ne samo da se kao vreme rađanja pitanja mora uzimati vreme kada je pitanje "palo na pamet" pitaocu, nego da se upravo ovo vreme uzimalo kao relevantno u prošlosti, od strane znamenitih horarnih astrologa. Ogromna većina savremenih astrologa koji se bave horarnom astrologijom odbacuju ovu ideju kao besmislicu, poštuju stare autoritete (pre svih, Vilijama Lilija) i ne dovode u pitanje nesporna pravila horarne astrologije u pogledu vremena koje je relevantno za izradu horarne karte. Džon Froli (John Frawley) o ovom pitanju u "Udžbeniku horarne astrologije" (izdavač Akruks Book, Beograd, 2005) kaže: "Napravite horoskop za trenutak u kome je astrolog shvatio pitanje. U prošlosti, astrolog je obično sedeo naspram klijenta u trenutku postavljanja pitanja. Danas se pitanja često postavljaju na udaljenostima kako vremenskoj tako i prostornoj: elektronskom poštom, telefonom, poštom ili zapisom na telefonskoj sekretarici. Za računanje horoskopa koristi se trenutak u kome je astrolog pročitao ili čuo pitanje, a ne vreme u kome ga je pitač postavio".

I drugi istaknuti astrolozi imaju isti stav - Kristofer Vornok (Christopher Warnock): “Naši tradicionalni izvori i moje iskustvo potvrđuju da je pitanje zaista rođeno kada ga postavite astrologu ili kada ga astrolog primi i shvati", Debora Holding (Deborah Houlding): "Horarna karta se pravi za trenutak kada pitanje postane jasno u umu, iskristališe se u formi i podvrgne horarnom ispitivanju", Li Liman (Lee Lehman) i Robert Zoler (Robert Zoller), takođe, daju prednost vremenu i mestu astrologa, osim u slučajevima kada je pitalac i sam delimično upućen u horarnu astrologiju, interesuje se za nju ili je uči. Ova situacija, zapravo, odgovara situaciji u kojoj astrolog sam sebi postavlja pitanje pa kasnije traži pomoć u tumačenju iskusnijeg astrologa. U slučaju svakog drugog pitaoca, koji ni najmanje nije upoznat sa pravilima horarne astrologije, i koji ne pokušava da sam iz karte protumači svoje pitanje, koristi se, po Zoleru i Liman, vreme i mesto astrologa.

Vreme rađanja horarnog pitanja, odnosno vreme koje je relevantno za izradu horarne karte je od velike važnosti. Do pre samo nekoliko godina, kada horarna astrologija nije bila poznata široj astrološkoj publici u meri u kojoj je poznata danas, što se relevantnog vremena tiče, nije bilo nikakvih nedoumica. I stari autoriteti i savremeni astrolozi, koji su svojim tekstovima i praksom ostvarili značajne rezultate u izučavanju, objašnjavanju i afirmaciji horarne astrologije, u vezi sa ovim pitanjem imaju jedinstven stav, što se iz gore navedenih citata jasno i vidi. Kao vreme rađanja horarnog pitanja, odnosno vreme koje je relevantno za izradu horarne karte, uzima se vreme kada je astrolog čuo (ili pročitao), odnosno razumeo suštinu pitanja, osim u situaciji kada je onaj koji postavlja pitanje i sam astrolog, ili barem malo poznaje horarnu astrologiju, kada bi bilo pravilno da se kao relevantno vreme uzima ono kada je sam sebi postavio pitanje u nameri da ga astrološki protumači. Na žalost, savremena sredstva komuniciranja, pre svih internet, omogućavaju namerno ili nenamerno (iz čistog nepoznavanja čak i osnovnih pravila horarne astrologije) širenje tvrdnji da kao relevantno u svakoj situaciji treba uzimati ono vreme kada je pitaocu pitanje "palo na pamet", te da su tako radili kako znameniti astrolozi iz prošlosti, tako i poznati savremeni astrolozi koji se bave horarnom astrologijom, što je, naravno, netačno.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

23 January 2010

Da li će novac stići u petak? (Primer horarnog tumačenja prema Masha'allahovim pravilima)

Pitanje sam postavio sebi 7.12.2009. godine u 19.46h u Rumi. Pitanje se odnosi na prispeće novca koji je predstavljao naknadu za privatne časove koje sam držao detetu dužnika.

Moji signifikatori su Sunce u Strelcu u V polju i Mesec u Lavu u II polju. Signifikator tuđeg novca je Saturn, vladar VIII polja, u Vagi u III polju. Prvo sam  pogledao s kojim od dva  signifikatora ću primarno raditi, sa Suncem ili Mesecom? Sunce je u aspektu sa ascendentom što ga kvalifikuje kao sposobnog da bude moj primarni signifikator, a Mesec će učestvovati svojim svjedočanstvom.

Sunce ne pravi predstojeći aspekt sa Saturnom, već aplikacioni trigon sa Marsom u I polju. Mars ga ne prima ni u jedno svoje dostojanstvo u Strelcu niti je prirodni signifikator novca. Povrh svega, on je prirodni malefik koji je dodatno hendikepiran sporim kretanjem i peregrin je. Ovo nije davalo nadu u pozitivan ishod i prijetilo je negativnim odgovorom, tim prije jer Mars nije aplicirao ka nekom drugom planetu kom bi predao sunčevu dispoziciju (opozicija sa Jupiterom ne dolazi do perfekcije jer Mars prije toga kreće retrogradno) pa on predstavlja konačnog primaoca dispozicije.

Posle ovoga sam se okrenuo Mesecu kao sekundarnom signifikatoru. On je na 30. stepenu Lava. Sahl Ibn Bishr za ovakav položaj planeta kaže da je njegova vrlina i snaga već u slijedećem znaku (u ovom slučaju) u Devici, gdje dodatno profitira jer stiče dostojanstvo tripliciteta. Mesec aplicira ka Merkuru preko trigona koji ga prima u svoj termin, egzaltaciju i domicil što znači da je voljan da ispuni ono sto Mesec od njega traži. On je u solidnom stanju, pošto je u u svom terminu (egipatski set) u sekti (okcidentalan u noćnom horokopu) u V polju (djeca između ostalog). Ali, ni Merkur ne odlučuje o ishodu u ovom slučaju jer aplicira ka nekom drugom planetu, a to je, u ovom slučaju, Saturn, vladar VIII polja! Saturn prima Merkura u svoj domicil, što osigurava siguran prenos vrline od Meseca do Saturna i zbog toga donosi perfekciju, iako se radi o kvadratu.
Tako je i bilo. Novac je stigao u petak. Vremensku odrednicu jasno pokazuje aplikacija Meseca preko Merkura do Saturna, ukupno nešto manje od 4 stepena.

Autor: Cor Scorpii

18 January 2010

Konsideracije pre horarnog tumačenja

Većina autoriteta horarne astrologije naglašavala je značaj određenih preduslova za tumačenje horarnih pitanja. Među njima najpoznatiji po broju i kvalitetu ovih pravila u svom radu i astrološkoj teoriji je, svakako, Gvido Bonati (1223-1300), italijanski matematičar i astrolog.

Prvo pravilo koje je Bonati afirmisao u vezi sa razmatranjima koja prethode tumačenju jedne horarne karte ticalo se procene spontanosti pitanja koje se postavlja astrologu i iskrenosti samog pitaoca u vezi sa predmetom horarnog pitanja. Jednako tako, Bonati je naglašavao, gotovo opsesivno, potrebu za postojanjem dubine i kontemplativnosti u vezi sa svakom horarnom situacijom. Ovo se, naročito, odnosi na pitaoca. Ipak, čak ni ovo nije uvek dovoljno da pitanje stekne kapacitet za horarno tumačenje. Drugi preduslov odnosio se na ...

11 January 2010

Ko će pobediti?

Oktobra meseca 2005. godine održani su unutarstranački izbori za lidera Konzervativne partije Ujedinjenog Kraljevstva pošto je 7. oktobra Majkl Hauard, dotadašnji šef stranke, formalno podneo ostavku. Četiri kandidata su pretendovala na mesto njegovog naslednika: Kenet Klark (65), Dejvid Dejvis (57), Dejvid Kamerun (39) i Lijam Foks (44). Pitanje koje mi je postavio moj višegodišnji klijent iz Velike Britanije je glasilo: "Da li će Kenet Klark proći u drugi krug ili, eventualno, pobediti u krajnjem ishodu i, ako neće, ko će od ove četvorice biti novi šef  Konzervativne partije?”. Pitanje je pročitano putem email poruke 14.10.2005. u 23:56h u Beogradu. Klijent je živeo u istom kraju iz koga je bio i Kenet Klark pa sam njemu automatski (princip identifikovanja sa predmetom pitanja) dodelila I mundanu kuću horarnog horoskopa koja je pala u znak Lava. Ostala tri kadidata pripadaju VII kući i trebalo je iz tog jednog znaka, konkretno Vodolije, rasporediti vladara i triplicitetne dispozitore na ostala tri kandidata. Kako je najstarijem, Klarku, automatski pripalo Sunce, Saturna sam dodelila sledećem kandidatu po starosti, tj. Dejvidu Dejvisu, prvog vladara noćnog tripliciteta, Merkura, Dejvidu Kamerunu, obzirom da je najmlađi i trećeg vladara vazdušnog tripliciteteta, Jupitera, Lijamu Foksu.
Moj odgovor u vezi sa Kenetom Klarkom bio je jednostavan i jasan sa prognozom da neće proći prvi krug i da će pobedu odneti najmlađi među njima, tj. Dejvid Kamerun obzirom da Merkur ima najbolju poziciju i laku i direktnu vezu sa Marsom, vladarem MC-a, i prirodnim vladarem X polja. Mesec, najvažniji horarni faktor, poslednji aspekt ostvaruje upravo sa Merkurom u Škorpiji u IV kući (kraj stvari) povezujući ga sa Marsom sa kojim perfektira prvu narednu aplikaciju. Iako retrogradan u svom kretanju, Mars je, po mojoj proceni, prihvatao Mesečevo svetlo obzirom da se u trenutku postavljanja pitanja nalazio u Mesečevoj egzaltaciji i triplicitetu. Signifikatori druga dva preostala kandidata, Saturn i Jupiter, jesu imali ugaonu poziciju, ali je Saturn snažno zodijački debilitiran, a Jupiter gotovo peregriniran i spaljen. Jednako tako, niti jedna od ove dve planete nema direktnu vezu sa Marsom i Mesecom, svetlom doba horarne karte. Ovaj Mesec dispozituje tačku slave koja pada na sam kraj znaka Raka dodatno naglašavajući značaj Merkura u ovoj karti. Mesec, kao što vidimo, ima dvostruku ulogu, ulogu primarnog horarnog signifikatora ishoda i ulogu dispozitora tačke slave. Tačka fortune, jednako tako, prima blizak aspekt od Merkura. Merkur je, tako, naglašen četvorostruko, kroz ugaonu poziciju i odsustvo zodijačke debilitacije, vezu sa Mesecom, vezu sa Marsom u čijem se sedištu i triplicitetu nalazi i vezu sa tačkom fortune. Nije mi bilo teško da prognoziram da će najmlađi među kadidatima odneti pobedu i postati novi lider Torijevaca. U Drugom krugu eliminisan je Lijam Foks, a u finalnom krugu izbora, 6.12.2005. u koji su ušli Kamerun i Dejvis, Kamerun je pobedio sa, više nego ubedljivih, 68% glasova. Merkur je ovde jasno nadjačao Saturna koji, takođe, aplicira ka Marsu preko antiscije, ali, kako je Mesec najbrže nebesko telo i glavni signifikator, njegova direktna veza sa Merkurom i Marsom lako donosi pobedu onome koga ovde predstavlja Merkur. Rani stepeni na ascendentu ovde su simbolizovali da je pitanje postavljeno vrlo rano, pre početka prvog od tri kruga izbora. Trigonski aplikacioni aspekt izmedju Venere, vladara IV kuće, i Saturna, ukazuje na to da u finale ulazi Dejvis (Saturn), ali da isti ne pobeđuje zbog prethodne kvalifikacije bolje pozicioniranog Merkura (Kamerun).

Autor: Nataša Karalić Koprivica
www.natasakaralic.com
astro.natasakaralic@gmail.com