Naslov/Header

Dobrodošli na Blog horarne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Ovaj Blog je posvećen veštini horarne astrologije koja je predstavljena u astrološkom stvaralaštvu i delima starih majstora horarne astrologije među kojima se posebno ističu: Klaudije Galen, Ibn Sahl, Mašalah, Ibn Ezra, Gvido Bonati, Ričard Sonders, Džon Gadburi i Vilijam Lili. Na ovom Blogu možete čitati tekstove o različitim temama iz oblasti horarne astrologije, kao i interesantne primere horarnih horoskopa iz prakse astrologa. Ukoliko ste zainteresovani i za teme iz oblasti natalne, elekcione i mundane astrologije, pozivamo vas da posetite Blog tradicionalne astrologije.

19 February 2010

Lunarni princip u medicinskim horarnim kartama

Mesec, jedina konstanta u svim vrstama horarnih karti, od najvećeg je značaja u medicinskim horarnim pitanjima, kako u najranijim vremenima horarne astrologije, tako i u vremenu njenog punog procvata u XVII veku. U klasičnim dekumbiturama ovog perioda akcenat se stavljao na poređenje mesečevih pozicija sa radikalnim faktorima karte na svakih 22,5 stepeni longitude u progresu, odnosno, na svakom stepenu promene njegove svetlosti u kretanju kroz Zodijak. Heksakaidekahedroni, ili šesnaest lunarnih figura, nastale su podelom zodijačkog kruga na 16 delova. Ptolomej ovo naziva "zaokretima" Meseca koji predstavljaju kvartilne tačke u odnosu na čvornu osu. Te tačke zajedno čine tetragon gde prvi pripada mladom Mesecu, a ostala tri trima ostalim lunarnim fazama. Iz ovih lunarnih tetragona izvedena je i metoda "horoskopa 16 kuća dekumbiture". U suštini, 22,5 stepeni predstavljaju stepene četvrtina pojedinačnih lunarnih faza. Stepeni aphesisa ili athezijski stepeni predstavljaju još jednu zodijačku kvalifikaciju lunarne simbolike. Ovi stepeni predstavljaju luk produžavanja Meseca u odnosu na Sunce prema njegovim fazama i polufazama, odnosno, stepenima uvećanja, umanjenja i svake promene njegove svetlosti i sjaja. Ti stepeni su: egzaktna konjunkcija sa Suncem (tamni Mese), zatim 12, 45, 90, 135, 168, 180, 192, 225, 270, 315 i 348 stepeni od pozicije Sunca. U praksi, kada se neka planeta, tačka ili ugao nađu na ovim stepenima smatra se da je taj faktor, na neki način, naglešen jer ovi stepeni imaju istu simboliku kao bliski aspekt sa Mesecom. Stepeni u fazama rasta Meseca su daleko snažniji od padajućih stepeni posle punog Meseca po prirodi stvari, ali svi ovi stepeni obeležavaju i ojačavaju svaki faktor sa kojim su u vezi. U horarnim kartama jedan ovakav stepen može ukazati na promenu ili prekretnicu u nekoj situaciji.
Vavilonsko nasleđe lunarne astrologije prilično je zastupljeno i kod srednjevekovnih Arapa poput Al Birunija i Abu Mašara. Prvobitna upotreba lunarne astrologije bila je u kalendarske svrhe pa se jedan mesec mogao deliti na više načina, a dva najčešća bili su podele na četiri, odnosno, tri dela. Danas, nama bliska četvorodelna podela jeste 28-dnevni mesec. 27, odnosno, 28 zvezdanih skupina kroz koje Mesec prolazi u svom sideričkom ciklusu od 27,5 dana, danas su nam poznate kao lunarne manzile (lunarne kuće, zastanci). Iako originalno vezane za sideralni zodijak lunarne kuće su vremenom dobile fiksno mesto u tropskom Zodijaku. Lunarni Zodijak originalno je izveden iz sfere fiksnih zvezda prema prosečnom, dnevnom mesečevom kretanju od 12 stepeni i 51 lučnih minuta nebeskog kruga. Jedan broj ovih lunarnih stepeni pokazali su se značajnim u medicinskim horarnim pitanjima. Tako recimo, Al Šaratan, prva lunarna kuća, jeste stepen malefične simbolike koji u horarnim medicinskim kartama ukazuje na teška ugrožavanja telesnog integriteta usled povreda nanetih oštrim predmetom, hladnim i vatrenim oružjem ili usled dejstva vatre. Ukoliko se Mesec ili primarni signifikator obolelog nađe na 1.stepenu Ovna, njegova će snaga biti znatno oslabljena. Druga lunarna kuća Al Butani sa početkom na 13.stepenu Ovna može biti znak stomačnih i crevnih bolesti. Malefično značenje ima i šesta lunarna manzila Al Hanah koja ukazuje na veoma tešku bolest ukoliko se Mesec ili primarni signifikator obolelog nađe na 5.stepenu Blizanaca. Osma lunarna kuća Al Natrah, sa početkom na stepenu letnjeg tropika (1.stepen Raka) simbolizuje hospitalizaciju obolelog. Takođe, loš je znak u pitanjima koja se odnose na oči i vid. Deseta mesečeva stanica Al Džaba s početkom na 26. stepenu Raka izuzetno je loša i ukazuje na teže disbalanse u pravcu flegmatičnog humora (vodenog elementa). Naglašena je kod ljudi sa ekstra senzornim sposobnostima kao i u slučaju osoba sa psihickim problemima. 11. lunarna kuća Al Zubrah jedna je od najbenefičnijih u horarnim medicinskim kartama ukoliko je oboleli na koga se pitanje odnosi muškarac, ali ima suprotno, malefično značenje u slučaju žena. Ova kuća počinje na 9. stepenu znaka Lava. 18. lunarna manzila Al Kalb na 9. stepenu Škorpije ukazuje na bolesti srca ili mozga ukoliko se Mesec ili primarni signifkator nađu na ovom stepenu u horarnoj karti. 23. lunarna stanica Al Bulah na 13. stepenu Jarca znak je brzog oporavka obolelog zbog srećnog izbora tretmana i leka ukoliko se na ovom stepenu nađu Mesec, signifikator obolelog ili signifikator lekara, odnosno, signifikator leka i tretmana. Naredna u sledu, 24. lunarna manzila Al Sad na 26. stepenu Jarca je jedna od najmalefičnijih. 25. Mesečeva stanica Al Ahbijah vrlo je slična u značenju Al Bulah manzile jer simbolizuje dobrog lekara i dobar i uspešan medicinski tretman. Nalazi se na 9.stepenu Vodolije. Poslednja lunarna kuća Al Batan koja, počinje na 18. stepenu Riba, ima izrazito malefičnu simboliku u medicinskim horarnim pitanjima.

Autor: Nataša Karalić Koprivica
astro.natasakaralic@gmail.com

06 February 2010

Jatromatematičke dekumbiture (rana pravila medicinskih horarnih pitanja)

Za razliku od dekumbitura (medicinskih horarnih karti) koje su najviše afirmisali engleski astrolozi XVII veka, poput Nikolasa Kalpepera, Ričarda Sondersa i Vilijema Lilija, Dorotejeve jatromatematičke karte bolesti ističu se po specifičnosti mundanog lociranja bolesnika i lekara u karti koja se mogla praviti za trenutak početka pregleda i uspostavljanja dijagnoze, početka tretmana, prvog susreta između lekara i obolele osobe, vesti kada je lekar čuo za bolest itd. Za razliku od engleske škole XVII veka, ova prva pravila lekare, koji su neretko u isto vreme bili i astrolozi, smeštaju u I mundano polje, a obolelog u X. Ovakvo horoskopsko lociranje najverovatnije je posledica logičkog sagledavanja uloge lekara kao aktivne i činjenice da njegovo medicinsko znanje i veštine, na neki način, drže sudbinu bolesnika u njegovim rukama. Vrh horoskopske karte dodeljuje se bolesniku jer je on predmet pitanja i cilj lekarove akcije (neposredna veza ascendenta i zenita). U VII kući se traga za uzrokom bolesti i disbalansom telesnih humora jer je zapadna tačka prirodna pozicija mesečeve vladavine prema haldejskom planetarnom sledu. Što dalje idemo u astrološku prošlost više se susrećemo sa simboličkom vezom između luminara noći i tela, odnosno vitalnosti jer je Mesec najbliže nebesko telo Zemlji i prvi koji je odvaja od viših planetarnih sfera supralunarnog kosmosa. Iz istog razloga se i tačka fortune, tačka lunarne simbolike, kod nekih antičkih autora povezuje sa otelotvorenom dušom, zbog čega joj se dodeljuje uloga alternativnog ascendenta, dok tačka duha, solarna tačka, simbolizuje nematerijalnu vertikalu koja čoveka povezuje sa izvanvremenskim i transcedentnim sferama. Zbog toga tačka duha, za razliku od fortune, ne igra značajnu ulogu u pitanjima zdravlja i vitalnosti. Zapadni horizont se dovodi u vezu sa bolešću i zato što je to tačka horizonta u kojoj Sunce zalazi i gubi snagu (vidljivost) diurnalne vladavine simbolizujući gubitak vitalnosti i kraj života čiji se početak nalazi na istočnoj strani. Poslednja, četvrta, kardinalna mundana tačka, imum coeli ili nadir, u zavisnosti od mundanog sistema, dodeljivana je krajnjem ishodu stvari, odnosno oporavku ili smrti bolesnika. U skladu sa ovim opštim odrednicama, ukoliko se u karti benefici nađu u VII kući, verovalo se da će se bolesnik brzo oporaviti bez dugotrajnog i ozbiljnog tretmana. Ukoliko je, međutim, takav benefik aflikovan malefikom u znaku I mundane kuće, to je znak da lekar ugrožava bolesnika koji bi se oporavio da se isti nije upleo u tretman i lečenje.

Ako je Mesec izašao iz aspekta sa benefikom u trenutku postavljanja pitanja ili početka pregleda, to je pozitivan znak oporavka. Separacija sa Marsom je znak visoke temperature, agonije ili hirurške intervencije koja se mora preduzeti, ali i znak amputacije i ožiljaka nanetih usled medicinskog tretmana. Vrlo je loše ukoliko se Mesec nađe u separaciji od Marsa, u rastu posle prvog krešenda (treći dan od poslednjeg konjunkcijskog sizigijuma) sve do punog Meseca, uključujući i ovu fazu. Bolje je ako pada iz aspekta sa Marsom. Separacija sa Saturnom označava dugotrajnu i tešku bolest pa bi stvar valjalo dodatno tumačiti u kontekstu stanja meridijanske ose. Dodatni otežavajući faktor je ako se Mesec u rastu nađe u fiksnom znaku ispod horizonta. Sunce ispod horizonta, jednako tako, nije srećan znak.

Kartu bolesti bi trebalo uporediti sa bolesnikovim natalom. Ako u tom poređenju Mesec padne u znak u kome u natalu stoji jedan od malefika, ili vladar VI kuće, ili je Mesec horarne karte u VI kući natala, prognoza neće biti dobra. Na težinu bolesti ukazaće i pozicija horarnog Meseca u natalnoj XII kući. Ako  Mesec padne u znak benefika natala ili je u aspektu sa njima, veruje se da će se bolesnik oporaviti. Bolest će biti dugotrajna i teška ukoliko Mesec napravi sinister kvadrat sa svojom natalnom pozicijom ili padne u znak koji u natalu okupira prvi vladar tripliciteta donjeg meridijana ili nadira, ukoliko je isti debilitiran, ili ugrožen mundanom ili aspektnom pozicijom, ili pozicijom na malefičnoj nekretnici.

Provera toka bolesti vrši se kada Mesec prođe 10 i 40 stepeni od svoje osnovne pozicije i ovde treba pogledati njegove aspekte sa ostalim faktorima karte, ali i sa tranzitnim faktorima u realnom vremenu jednako. Ukoliko na tim pozicijama dođe u kontakt sa beneficima, bolesnik će se oporaviti, ali ako su na tom mestu ostvareni kontakti sa maleficima, to je vrlo loš znak koji ukazuje na smrt.

Hirurške intervencije ne bi trebalo preduzimati kada ascendent i Mesec padaju u znak Bika, Device, Jarca ili Riba, kada je Mesec blizu Sunca ili 180 stepeni od njega, ukoliko malefici aspektuju znak I kuće ili Mesec za vreme kada je početak operacije planiran. Dobro je ako Mesec opada u fazama, ali je dovoljno daleko od Sunca, bar jedan znak, kada malefici zodijački slede Mesec, a Venera i Jupiter prave asepkt sa ascendentom ili Mesecom karte početka operacije. Mesec i ascendent operacije ne treba da padaju u onaj znak koji se dovodi u vezu sa delom tela na kojem se hirurški zahvat izvodi.

Loše će biti i ako Mesec raste na epiciklu (Ptolomejev geometrijski model koji je služio za objašnjenje varijacija u brzini, pravcu kretanja i udaljenosti luminara i planeta na osnovu kretanja zamišljenih planetarnih krugova unutar većeg, referentnog, kruga koji se naziva deferent) u istom znaku u kojem leže Sunce ili Mars jatromatematičke karte. Ovo je siguran znak smrti koja će, verovatno, nastupiti kada ovaj luminar dođe u kvadrat ili opoziciju sa svojom osnovnom pozicijom.

Autor: Nataša Karalić Koprivica