Naslov/Header

Dobrodošli na Blog horarne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Ovaj Blog je posvećen veštini horarne astrologije koja je predstavljena u astrološkom stvaralaštvu i delima starih majstora horarne astrologije među kojima se posebno ističu: Klaudije Galen, Ibn Sahl, Mašalah, Ibn Ezra, Gvido Bonati, Ričard Sonders, Džon Gadburi i Vilijam Lili. Na ovom Blogu možete čitati tekstove o različitim temama iz oblasti horarne astrologije, kao i interesantne primere horarnih horoskopa iz prakse astrologa. Ukoliko ste zainteresovani i za teme iz oblasti natalne, elekcione i mundane astrologije, pozivamo vas da posetite Blog tradicionalne astrologije.

14 March 2011

Recepcije i aspekti

Vjerovatno najveća razlika između čisto helenističkog pristupa astrologiji i kasnijeg njenog shvatanja od strane arapskih astrologa nalazi se u različitoj evaluaciji svih "okolnosti" u kojima se planeta može naći. Međutim, kada se pominju "razlike" pri tome se ne misli i na kontradiktornosti. Čisto "grčko"  sagledavanje planeta je bilo poprilično statično i može se pronaći sasvim malo pokazatelja u prilog važnosti posljedica proizašlih iz aplikacije jedne planete ka drugoj. Izuzetak od ovoga čini jedino MO, gdje je detaljnije analizirano od koje planete je u separaciji, a prema kojoj aplicira. Astrolozi koji pripadaju "arapskoj eri" bili su ipak vjerniji helenističkim principima nego što im se to priznaje. Ali njihov možda i najveći doprinos astrologiji bilo je uvođenje veoma dinamičnih principa  međusobnih planetarnih "odnosa". Oni, u tom smislu, nisu bili prosto  'inovatori', već je njihovo rasuđivanje bilo prirodan zaključak proistekao iz dubokog razumijevanja izvornih astroloških principa.

Preuzmite tekst u PDF formatu

07 January 2011

Izgubljeno-nađeno (rana pravila horarne astrologije o izgubljenim i ukradenim stvarima)

Horarna karta za pitanja ove vrste može se praviti, kako za vreme u kojem saznajemo da nam je neka stvar nestala, tako i za vreme kada astrolog čuje ili pročita njemu postavljeno pitanje. Najjednostavniji način da se jasno predvidi da li će izgubljena ili ukradena stvar biti nađena ili vraćena jeste kroz procenu luminara. Ukoliko u karti pitanja ili događaja Mesec u noćnoj ili Sunce u dnevnoj karti blisko aspektiraju svoje dispozitore stvar će biti vraćena vlasniku. Ukoliko se Mesec nađe u istom znaku sa vladarem tog znaka, uz istovremeno aspektovanje njega ili planete od strane Sunca, stvar će biti nađena. Izgubljena ili ukradena stvar biće nađena i onda kada se na ascendentu ili mc-u pitanja nađe dodekatemorion Mesečevog znaka. Slična situacija postojaće i ako se Sunce nađe u znaku Mesečevog dodekatemoriona , ili u znaku u kojem stoji dispozitor Meseca, ili Mesec u noćnoj, odnosno, Sunce u dnevnoj karti blisko aspektuju orjentalnu planetu (onu koja izlazi pre Sunca tog dana). Dobar znak je i ukoliko Sunce ili Mesec blisko aspektuju tačku fortune. Stvar će biti nađena i kada se na ascendentu pitanja nađu Mesec ili Sunce. Ukoliko se Sunce nađe na ascendentu u vreme kada se sazna da je neka stvar nestala, dobar znak da će ista biti pronađena ili vraćena jeste Mesec koji u tom trenutku tranzitira kroz znak benefika u natalu vlasnika.

Da stvar neće biti nađena ili vraćena procenjuje se na osnovu sledećih horoskopskih situacija: pun Mesec u karti pitanja ili događaja, Mesec na kraju VII kuće ili vrhu VIII, bez aspekta sa Suncem, Mesec na spaljenom putu, oba luminara ispod horizonta, Mesec u završnoj fazi aplikacione konjunkcije sa Suncem.

Drugi način procenjivanja ovih karti jeste preko analize mundanih vrhova. Izgubljena stvar pripada ascendentu u kartama događaja, mc vlasniku, descendent mogućem lopovu i donji meridijan mestu na kojem se stvar nalazi. Ukoliko benefici stoje u znaku ascendenta ili blisko aspektiraju granući stepen stvar će biti pronađena. Pozicija tačke donjeg meridijana opisaće mesto na kojem se stvar nalazi prema prirodi znaka: vodeni znak ukazaće na blizinu vode, vlage ili mokrog čvora, u vazdušnom znaku označavaće visinu na neki način, zemlja na pod i donje delove nameštaja, a vatra na zidove i blizinu izvora toplote i svetlosti. Simboliku znaka može zameniti i blizak aspekt Meseca ili fortune sa nekom planetom pa se lokacija jednako može tražiti i preko simbolike planete, a ne isključivo znaka ic-a. Ukoliko Mesec padne u poslednju dekadu nekog znaka onda će ukradena ili izgubljena stvar biti često premeštana s mesta na mesto.

Da je stvar ukradena biće pokazano sledećim situacijama: blisko aspektovanje ascendenta od strane oba svetla (lopov je neko iz domaćinstva ili bliže porodice). Ukoliko samo jedno svetlo aspektuje stepen početka horoskopa onda lopov nije član porodice, ali jeste prijatelj ili poznanik. Ukoliko se oba svetla nađu u znaku inkonjunkcije ili susednom znaku od ascendenta lopov je potpuni stranac. Opis lopova se dobija iz znaka VII kuće i planeta u njemu. Ukoliko u VII kući nema planeta onda se lopov posmatra kroz IX jer je u istoj Mesec u mundanom detrimentu. Na kraju, kao opcija ostaje XII kuća. Ukoliko je i ona prazna onda će lopov biti prikazan planetom ka kojoj Mesec aplicira. Ako je Mesec u praznom hodu (bez skorašnjeg aspekta) onda će lopov biti prikazan planetom u poslednjem aspektu. Jupiter simbolizuje visoke, krupne, lepuškaste i svetle fizionomije, ljude sa slabijom kosom ili visokim čelom ili izrađenim zaliscima. Saturn ukazuje na nekoga tamne puti i kose, sitnijeg ili izrazito mršavog, sa veoma gustom kosom, moguće i čoveka druge rase ili etničkog porekla. Mars simbolizuje mršavog, onižeg, muskulaturnog i veoma agresivnog čoveka grubih manira. Lice mu je izrazito ovalno ili četvrtasto u predelu vilice. Venera će ukazati na lopova lepe spoljašnjosti, moguće i ženu lopova ili čoveka lepih manira i visokog stila. Merkur je znak mlađih ljudi, vitkih, pokretljivih, proćelavih. Ukoliko u neku od navedenih kuća padne svetlo onda se izgled lopova procenjuje prema planeti koja je u bliskom aspektu sa luminarom. Ako takve planete u aspektu sa svetlom nema onda će Sunce ukazati na krupnog čoveka, okruglog lica i veoma krupnih , svetlih očiju, a Mesec na lepog muškarca ili ženu, okruglog i izrazito bledog lica. Kada benefik blisko apsektira signifikatora lopova vrlo je verovatno da on pripada višim socijalnim krugovima ili mu je porodica takva. Malefici simbolizuju suprotno, niže socijalne slojeve. Mars često ukazuje na mlađeg muškarca, ispod 40 godina života, Jupiter na muškarca između 40 i 55 godina, a Saturn na starijeg muškarca. Jednako tako, na mlađu osobu ukazaće i orjentalni signifikator, a na stariju retrogradni, stacionirani ili okcidentalni signifikator. Ukoliko se signifikator lopova nađe u istom znaku kao i Sunce onda se radi o čoveku koji je već krao i krađa u pitanju mu nije prva. Ukoliko malefici ne vide znak tačke fortune onda osoba koja je ukrala stvar u pitanju to čini po prvi put u svom životu. U kartama krađa Mars u bliskom aspektu sa Mesecom ili ascendentom najčešće jeste znak nasilnih provala dok Jupiter ili Venera simbolizuju nekoga ko nije u kuću ušao sa namerom da ukrade, ali je kasnije podlegao iskušenju dopadljive ili skupe stvari.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

11 November 2010

Oktatopos (horoskop osam kuća)

Razvitak horoskopske, matematičke astrologije je, relativno, kasnog istorijskog datuma. Sve do kraja prehrišćanske ere matematika i astronomija bile su relativno nerazvijene pa su i metode izračunavanja mundanih kuća bile, jednako tako, neprecizne i ne uvek tačne. Precizniji proračuni javljaju se tek negde oko Ptolomejevog doba. Veruje se da se astrologija mundanih kuća, zemaljska podela Zodijaka i ekliptike, razvila u ranom helenskom periodu. Prva podela iz koje su se kasnije razvile ostale, složenije, podele bio je mudani kvadrantni sistem koji se u teoriji još naziva "sistem centra" ili "kardines sistem". Dakle, prvi matematički horoskopi sadržali su  četiri mundana dela karte omeđena sa četiri nebeske tačke. Prva tačka  jeste tačka ekliptike koja se diže iznad horizonta u vreme astrološkog ispitivanja, druga se tačka nalazi tamo gde meridijan (luk longitude koji prolazi kroz posmatračev zenit) seče ekliptiku, treća tačka pada tamo gde ekliptika zalazi i četvrta stoji direktno suprotna drugoj, dakle, na stepenu gde druga polovina meridijana seče drugu polovinu ekliptike. Prva se u to vreme nazivala horoscopus, druga je i danas poznata kao medium caeli, treća se nazivala ovois, latinski occasus, i četvrta je današnji imum caeli. Prvi horoskopi funkcionisali su kratko u okviru ova četiri mundana dela i o ovome ima reči u jednom starom hermetičkom delu, u glavi XXIV gde stoji: "O četiri četvrtine osobe i o tome kako možete spoznati četiri čovekova doba po osnovu njegovog rođenja. Početak je horoskop (ascendent). Od njega do medium caelija je istočna, muška četvrt i ova četvrt označava prvo doba života. Od stepena mc-a do occasusa stoji ženska i meridijanska četvrtina koja pokriva srednje doba. Naziova se još i južni, meridijanski kvadrant. Treća četvrt prostire se od occasusa do donjeg meridijana i to je muška četvrt koja simbolizuje prvu starost. Poslednja četvrt od ic-a do ascendenta je severna i ženska i označava krajnju i iznurenu starost". ("Istorija zapadne astrologije", Džim Tester, Prosveta, 1996, Beograd). Rana astrologija je vrlo kratko delovala u okviru ove četiri celine pa su se oblasti života raspoređivale prema prirodnoj simbolici planeta koju i danas poznajemo. Planete su zamenjivale današnje kuće u svojoj osnovnoj simbolici. U istom delu dalje se kaže: "Ako je Mesec u ascendentu, a Venera u četvrti zalaska, a Mars u mc-u, onda će se roditi dete ropkinje ili neke osobe nižeg društvenog položaja..." Zanimljivo je to da bi, po ovom principu, i danas mogli da tumačimo sve vrste horoskopa gde kavadranti označavaju doba života, a planete sve ostalo. Ova primarna i velika uloga planeta zadržala se u onome što nazivamo njihovim prirodnim vladarstvima, nasuprot njihovim mundanim dispozicijama. Venera je pokrivala brak, Mesec telesnu kondiciju i vitalnost, Sunce aktivni princip afirmacije i vladanja, Mars ratnički duh i sklonost poslu i stvaranju, Jupiter ekspanziju, novac, beneficije, Saturn restrikcije, starost itd. Jednostavnim pregledom odnosa unutar četiri kvadranta između planeta tumačila se i horoskopska karta.

Kvadritopos

Posle kvadritoposa na istorijsku scenu u Hiparhovo doba stupa oktatopos, mundani sistem osam kuća, koji se dobijao prostom podelom svakog kvadranta na dva dela tako da svaka kardinalna tačka ima dve kuće, jednu koja se diže pre nje u pravcu primarne rotacije i jednu koja izlazi posle. Značenja tih kuća su ista kao i danas, što znači da se interpretacija horoskopa završavala sa VIII kućom. Oblasti koje danas pripadaju IX, X, XI i XII polju bile su pokrivane kroz prirodnu simboliku relevantne planete i njihovu pripadajuću kuću prema haldejskom redu. Počinjalo se sa Saturnom (ascendent, prirodno vladarstvo prema astronomskom redosledu) i završavalo sa istim pa je svaka planeta imala po jednu kuću osim Saturna koji je dobijao dve, obzirom da je njegova ontološka simbolika vezana za početak vremena, rođenje i smrt , zavisno od verovanja. Ovaj sistem, po mom skromnom mišljenju, uopšte nije bio posledica nerazvijenosti matematičke astrologije već pre logička odluka tadašnjih astrologa da mundane kuće ne povezuju sa zodijačkim znacima već planetama što je, zapravo, vrlo ispravno ukoliko uvek na umu imamo činjenicu da je Zodijak simbol vanvremenskog u cijem idejnom okviru kruže nosioci vremena, planete. Mundane kuće, kako im samo ime kaze, su svetovne i, kao takve, jednako vremenske. Da nije tako, vreme ne bi ni bilo konstanta u formuli za njihovo izračunavnja. Dakle, savršena logika prvih mislilaca koji mundana polja dovode u vezu sa planetama počinjući sa Saturnom i zatvarajući krug sa istim. Mundane kuće su suštinski pokretni, a prividno fiksni okvir u kojem se jednako tako prividno kreće suštinski nepokretna zodijačka sfera. Crtanjem planeta prema haldejskom redosledu u kvadrantni dijagram (takvi su bili prvi) oktatopos postaje besprekorno jasan. I danas, praktično, svoj horoskop možete prebaciti u ovu mundanu formu sa svim mogućim varijacijama što se mundanog sistema tice. U to vreme, oko dva veka p.n.e. znak ascendenta pripadao je ceo prvoj kući. Polovina drugog znaka je bila granica između I i II kuće koja se prostirala do ic-a gde je počinjala treća (četvrti znak od znaka ascendenta) i ona se prostirala do polovine petog znaka gde je startovala IV po redu do occasusa sa kojom je počinjala V sve do polovine osmog znaka od ascendenta gde počinje VI. Od destog znaka od ascendenta, koja pokriva taj i polovinu narednog znaka, upisuje se VII kuća. Od druge polovine jedanaestog znaka od ascendenta do znaka ascendenta prostirala se VIII kuća. III kuća octatoposa, IV današnja, pokrivala je putovanja i braću, recimo. VII je bila i kuća braka i kuća afirmacije. Kuću jednostavno dovodimo u vezu sa simbolikom planete prema haldejskom poretku pa tako IV oktatoposa pokriva sve iz solarnog domena ozbirom da je Sunce četvrto u poretku (to je i otac, ali i svetovna afirmacija). V nosi ista značenja kao i danas ozbirom na Venerino mesto u krugu, VI je pripadala Merkuru, dakle medicini, bolestima, ali i intelektu, VII Mesecu, braku i delimično profesiji, VIII tajnim neprijateljima, smrti, najvecim životnim nedaćama, u skladu sa Saturnovom simbolikom. Druga kuća je pripadala Jupiterovoj simbolici, novcu, beneficijama, imovini itd.  Ostatke oktatoposa možemo u naznakama pronaći kod nekih poznijih astrologa koji su primenjivali, uglavnom, samo sistem XII kuća. Na jedan takav primer nailazimo u VIII knjizi Matezisa od Firmika Materna u poglavlju "O VIII kuća" gde prvu kuću naziva vita (život), drugu lucrum (dobitak), treću fratres (braća), četvrtu parentes (roditelji), petu filii (deca), šestu valetudo (zdravlje), sedmu coniunx (supruga) i osmu mors (smrt).

Oktatopos

Posebno zanimljivi primer ostatka oktatopos sistema nalazimo i kod Kalpepera u "Astrološkim prosuđivanjima bolesti" kada govori o dekumbiturama osam kuća nasuprot, u to vreme, rasprostranjenim dekumbiturama 16 kuća (heksakaidekahedroni). Za oktatopos sistem sam kaže da ga je koristio Hipokrat i posle njega Galen. Dekumbiturna karta pravi se za trenutak početka bolesti, prvih simptoma ili prvog obraćanja lekaru, odnosno, prvog pregleda. I kuća počinje na onom stepenu i minutu longitude na kojem se nalazi Mesec u to vreme. Prvoj i svakoj narednoj kući pripada 45 stepeni od startne lunarne pozicije u zodijačkom smeru tako da svaka od osam kuća, zapravo, predstavlja polovinu jedne lunarne faze. Početak III kuće, odnosno, 90. stepen od lunarnog početka, predstavlja prvu kriznu tačku koju posebno valja proceniti prema aspektima i eventualnoj vezi sa vladarem VIII ili IV polja, Mesečevom ubrzanju/usporavanju, promeni latitude ili vezi odnosnog stepena sa nekom bitnom nekretnicom. Druga kritična faza pada na 180 stepeni od Mesečevog starta, a treća posle narednih 45 stepeni. Ukoliko se bolest ne okonča do lunarnog povratka ista iz akutne prelazi u hroničnu (dugotrajnu) fazu kada se oktatopos dekumbitura prebacuje sa lunarne na solarnu poziciju na početku novog lunarnog ciklusa. Solarna dekumbitura tumači se na isti način kao i lunarna s tim sto se posmatra primarno Sunce, a ne Mesec.

Autor: Nataša Karalić Koprivica