Naslov/Header

Dobrodošli na Blog horarne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Ovaj Blog je posvećen veštini horarne astrologije koja je predstavljena u astrološkom stvaralaštvu i delima starih majstora horarne astrologije među kojima se posebno ističu: Klaudije Galen, Ibn Sahl, Mašalah, Ibn Ezra, Gvido Bonati, Ričard Sonders, Džon Gadburi i Vilijam Lili. Na ovom Blogu možete čitati tekstove o različitim temama iz oblasti horarne astrologije, kao i interesantne primere horarnih horoskopa iz prakse astrologa. Ukoliko ste zainteresovani i za teme iz oblasti natalne, elekcione i mundane astrologije, pozivamo vas da posetite Blog tradicionalne astrologije.

Izrada horoskopa

Horarna astrologija je grana astrologije, veština pružanja odgovora na konkretna pitanja. Horarna astrologija je deo astrološke tradicije i kao takva svoj vrhunac je doživela tokom XVII veka u Engleskoj kroz astrološko stvaralaštvo Vilijama Lilija (William Lilly), Džona Gadburija (John Gadbury), Nikolasa Kalpepera (Nicholas Culpeper) i drugih znamenitih astrologa. U horarnoj se astrologiji odgovori astrologa na postavljena pitanja zasnivaju na tumačenju astroloških karata napravljenih za mesto i vremenski trenutak u kojem je astrolog primio i razumeo postavljeno pitanje. Primenom pravila i veština horarne astrologije moguće je dati odgovore i predikcije (predvidjanja) na raznovrsna pitanja iz različitih oblasti života kao što su: emotivni život, bračni, porodični i odnosi sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imovinski odnosi, posao i finansije, zdravstvene prilike i dr.

Svaki  horarni horoskop se sastoji od horarne karte i sažetije analize horarne karte koja sadrži i konkretan odgovor na postavljeno pitanje.  Osim izrade pojedinačnih horarnih horoskopa, zainteresovani se mogu opredeliti i za godišnje horarne konsultacije koje omogućavaju postavljanje pet horarnih pitanja za period od godinu dana.

Način plaćanja izabrane usluge zavisi od toga gde se nalazite. Ukoliko se nalazite u Srbiji, plaćanje možete izvršiti na tekući račun. Ukoliko se nalazite van Srbije, plaćanje možete izvršiti putem poštanske uputnice ili vrednosnog pisma, ukoliko takva mogućnost postoji u državi u kojoj se nalazite (proverite u najbližoj pošti), ili putem Western Union-a ili Moneygram-a, što je nešto skuplji, ali i najefikasniji način plaćanja. Na sajtu  Western Union-a možete naći detaljnije informacije o najbližem agentu (poslovnici) u vašem mestu kao i spisak država u kojima je moguće koristiti uslugu slanja novca putem sajta, bez odlaska u poslovnicu. Na sajtu  Moneygram-a možete naći detaljnije informacije o najbližem agentu (poslovnici) u vašem mestu.

Za detaljnije informacije o astrološkim uslugama kontaktirajte Natašu Karalić Koprivicu ili posetite Natašin internet sajt.