Naslov/Header

Dobrodošli na Blog horarne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Ovaj Blog je posvećen veštini horarne astrologije koja je predstavljena u astrološkom stvaralaštvu i delima starih majstora horarne astrologije među kojima se posebno ističu: Klaudije Galen, Ibn Sahl, Mašalah, Ibn Ezra, Gvido Bonati, Ričard Sonders, Džon Gadburi i Vilijam Lili. Na ovom Blogu možete čitati tekstove o različitim temama iz oblasti horarne astrologije, kao i interesantne primere horarnih horoskopa iz prakse astrologa. Ukoliko ste zainteresovani i za teme iz oblasti natalne, elekcione i mundane astrologije, pozivamo vas da posetite Blog tradicionalne astrologije.

O Uredniku

Nataša Karalić Koprivica je rođena 1972. godine. Pohađala je Filološku gimnaziju i studirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Živi i radi u Beogradu.

Astrologijom se bavi od 1986. godine. Od 1999. godine posvećena je teorijskom izučavanju i praktičnoj primeni tzv. tradicionalne astrologije. Jedan je od najaktivnijih astroloških autora na prostoru jugoistočne Evrope, a njeni tekstovi se mogu naći na brojnim sajtovima i internet-forumima. Iako je svojim tekstovima, objašnjenjima i primerima iz prakse u velikoj meri doprinela afirmaciji i boljem razumevanju astrologije, Nataša Karalić Koprivica je, pre svega, astrolog-praktičar sa bogatom i zanimljivom astrološkom praksom. Tokom niza godina bavljenja veštinama horarne, natalne, elekcione i mundane astrologije, specijalizovana za natalnu astrologiju i rektifikaciju horoskopa, Nataša Karalić Koprivica je razvila osoben i prepoznatljiv astrološki stil. Poseduje veoma bogatu astrološku praksu iz oblasti horarne i natalne astrologije koja je zasnovana na svakodnevnom radu sa brojnim klijentima, među kojima su i poznate ličnosti iz sveta politike, umetnosti, nauke i sporta. Od 2004. godine organizuje i internet školu tradicionalne astrologije u okviru koje zainteresovane za ozbiljniji astrološki rad upućuje u veštine tradicionalne astrologije i obučava za samostalan astrološki rad.

Za detaljnije informacije o astrološkom radu Nataše Karalić Koprivice posetite Natašin internet sajt.